Časté otázky

NA KURZ ANGLIČTINY VO VAŠEJ ŠĶÔLKE SA PRIHLÁSTE TU

Milí rodičia,

chceli by sme vás upozorniť na našu sekciu: Najčastejšie otázky rodičov. Nachádzajú sa tam odpovede na mnohé veci, na ktoré sa nás často pýtate. Veríme, že vám to pomôže a ušetríme si vzájomne čas.

Ak tam však nenájdete odpoveď na vašu otázku, tak nás neváhajte kontaktovať. Radi vám pomôžeme a zodpovieme všetko, čo vás zaujíma.

Váš BiLingvi tím

Angličtina prebieha hravou formou, deti sa učia pomocou rôznych pesničiek, kartičiek, hier a aktivít.

Na začiatku kurzu posielame rodičom zhrnutie učiva, ktoré sa bude v rámci kurzu preberať. Okrem učiva rodičia obdržia aj link s pesničkami a textami piesní, ktoré sa deti učia na hodinách.

Deti rozdeľujeme do skupín podľa úrovne a veku. V prípade, že dieťa už navštevovalo kurz angličtiny mimo škôlky, môžeme ho priradiť do pokročilejšej skupiny na žiadosť rodiča. Pri rozdeľovaní prihliadame aj požiadavky zo strany škôlky, aby sme nijako neobmedzili ich režim.

Áno súčasťou kurzu je aj učebný materiál, deti v každej úrovni dostanú pracovný zošit, ktorý je zahrnutý v registračnom poplatku.

Pre škôlkárske kurzy máme vytvorené tri po sebe nasledujúce úrovne: začiatočník, mierne pokročilý a pokročilý, detičky teda môžu naše kurzy navštevovať tri po sebe nasledujúce školské roky (od 3-6 rokov).

Platba za kurz prebieha prevodom na účet, po zaradení do kurzu obdrží každý rodič informácie k platbe: číslo účtu a VS. Celkovú platbu za kurz je možné rozdeliť na dve splátky.

Kurz obsahuje 26 vyučovacích hodín (45 minútových).

Kurz prebieha 1x do týždňa.

V prípade, že dieťa vymešká hodinu, rodič môže požiadať o náhradnú hodinu v druhej skupine. Takže okrem svojej hodiny absolvuje dieťa hodinu aj v druhej skupine. Dieťa má nárok na 3 náhradné hodiny počas kurzu.

Takáto hodina sa neráta medzi odučené hodiny. Rátajú sa iba reálne odučené hodiny a tých bude v kurze 26.